During Sen. Bong Revilla Jr.'s privilege speech, he said that the act of taking hidden footage of the naked ladies while having sex was a complete insult to any woman's self-respect. What troubled him most was the fact that a practicing doctor was behind the leaked video sex scandal.

"Needless to say, Mr. President," he added, addressing the Senate President, "Ang isang doktor ay kailangang maging kagalang-galang sa kanyang pagkilos. Kailangang respetuhin niya ang dangal ng lahat, at tratuhin nang may respeto ang bawat tao."

With that, he presented a code of law (Medical Act of 1959) stating that a doctor may be relieved of his duties should he display immoral or dishonorable conduct.

"Ngayon, Mr. President," stated Bong, "Ang babaeng kanyang biniktima (Katrina Halili) ay nasa state of depression na. Hindi na po siya makalabas ng bahay. Kawawa naman."

"Ang tinutukoy ko po ay si Dr. Hayden Kho who is a pervert of the highest kind, a predator who has no conscience nor respect for women."

"Paano mo ipagkakatiwala ang anak mong babae sa ganitong doktor?" he stressed. "Hindi siya marunong gumalang sa kababaihan. Para bang wala siyang nanay o mga kapatid na babae. If you ask me, wala sa tamang pag-iisip ang taong ito, and according to the Medical Act, this doctor can also be punished for insanity. Buwang itong doktor na ito, baliw, Mr. President."

"Huwag na nating hintayin na may iba pa siyang mabiktima. Ito ang dahilan kung bakit isinumite ko itong Senate Bill Number 12 na magpaparusa sa mga taong gumagawa nito. I believe that voyeurism should be punished, and the publication of sex videos with or without the consent of the parties should be dealt with properly.

"Kailangan ding parusahan ang mga Internet Service Provider na magbibigay ng access sa mga ganitong kalaswaan. We can follow the Chinese or Middle Eastern model where all ISPs are required to block online pornography.

"Para sa akin, dapat mabulok sa bilangguan ang mga ganitong tao para wala na silang maperwisyo."

What can you say about Bong Revillas' reactions toward the sex scandal videos of Hayden Kho?

No comments: